Phấn Hoa Cà Phê

Phấn hoa cà phê hoàn toàn nguyên chất được thu hoạch từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm tại khu vực Tây Nguyên. Đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng cao và hoàn toàn tự nhiên của bạn.

Xem tất cả 4 kết quả

Xem tất cả 4 kết quả